Изпратете ни Вашите парцели за продажба и/или обезщетение

  • Вие сте собственик на земя.

    Запознат сте с портфолиото на VM Invest и сте готов да ни се доверите да идентифицираме възможностите и оформим стратегия, за да увеличим максимално потенциала на вашата земя.

    Нашият нарастващ екип от специалисти има богат опит в процедурата по подмяна на статута и предназначението на земя, както и с оформянето на нужната документация за получаване на строително разрешение.

  • Детайлен анализ на парцела, неговата локация, пазарната му стойност и търсенето в района.

  • Проучване на настояща и планирана инфраструйтура в района на парцела, комуникации, електричество, ВиК, газ и т.н.

  • Съобразявайки се с Вашите нужди и изисквания ще изготвим индивидуална оферта при одобрение на парцела

Предлагате парцел за продажба или обезщетение?

Васил Михайлов

Изпълнителен Директор

Петър Сотиров

Търговски Директор

информация за контакт

информация за парцел

Локация на парцела