Политика за поверителност

VMInvest
Условия за ползване (това „Споразумение“) е актуализирано за последен път на 24 Юни 2024 г.

С достъпа си до този уебсайт, вие, потребителят, сте обвързани от условията и правилата, посочени по-долу за използването на уебсайта. Сайтът и функциите, съоръженията и услугите, свързани с него („Сайтът“), са собственически услуги, управлявани и поддържани от VM Invest-Team, Inc. („VM Invest“). Това Споразумение за условия за ползване („Споразумението“) съдържа условията, при които VM Invest ви позволява да използвате Сайта и вие трябва да приемете тези условия, за да използвате Сайта. Използването на Сайта от ваша страна означава съгласие с условията на това Споразумение. Ако не сте съгласни с тези условия, трябва незабавно да напуснете Сайта и да не го използвате в бъдеще.

Потребители
Този Сайт може да бъде използван от вас в индивидуално качество или като представител на бизнес единица. Този Сайт е достъпен само за лица, които са навършили пълнолетие и могат да сключват правно обвързващи договори съгласно приложимото законодателство, и използването на този Сайт от ваша страна представлява ваше заявление, че отговаряте на това изискване. Вие сте изцяло отговорни за всички дейности, които се извършват под или във връзка с вашия акаунт. Всеки потребител е изцяло отговорен за своите предавания.

Забранено използване
Вие се съгласявате, че няма да използвате Сайта: (i) по начин, който е забранен от закон или регламент, или за улесняване на нарушаването на закон или регламент; (ii) за нарушаване на личния живот на други лица; (iii) за нарушаване, плагиатство или посегателство върху интелектуалната собственост или договорните права на което и да е лице във връзка с използването на Сайта; (iv) за предаване на незаконни, измамни, обидни, неприлични, порнографски, клеветнически, злоупотребяващи, заплашителни, дискриминационни или по друг начин неприемливи материали; или (v) за насърчаване на поведение, което би довело до гражданска отговорност по какъвто и да е начин. Вие се съгласявате, че няма да: (i) нарушавате или помагате за нарушаването на сигурността на Сайта, независимо дали умишлено, небрежно или по друг начин; (ii) се представяте за персонал на VM Invest или други лица или организации; (iii) използвате каквито и да било електронни съобщения, устройства, софтуер или програмни рутини, които могат да влошат, нарушат или наложат неразумна тежест върху Сайта или VM Invest; (iv) прихващате или изземвате каквато и да е система, данни или информация от този уебсайт; или (v) препродавате, прехвърляте или преотстъпвате, изцяло или частично, правото си да използвате Сайта. Вие се съгласявате да предоставяте точна, вярна и пълна информация за себе си и да актуализирате тази информация, ако е необходимо. Вие се съгласявате, че служителите на VM Invest могат да имат достъп до вашите записи на Сайта, ако е разумно необходимо за разследване на жалби и поддържане на Сайта.

Собствени материали
Цялото съдържание, включено в този уебсайт, е собственост на VM Invest и е защитено от законите за авторското право на България или други закони за интелектуална собственост в България и/или други страни. Не се разрешава да модифицирате, разпространявате, възпроизвеждате, публикувате, предавате или създавате производни документи от какъвто и да е материал, намерен на този сайт, за каквито и да е обществени или търговски цели. Можете да изтеглите копие от материалите на този сайт на един компютър за лична, нетърговска домашна употреба, при условие че не премахвате никакви авторски права, търговски марки или други собственически известия от изтеглените материали без предварително писмено съгласие от VM Invest. Търговските марки, имената на услуги, графики, лога, изображения, заглавия на страници, икони на бутони и скриптове на VM Invest са търговски наименования, търговски марки, услуги или търговски облекла на VM Invest в България и/или други страни. Търговските наименования, търговските марки, услугите и търговските облекла на VM Invest не могат да се използват във връзка с какъвто и да е продукт или услуга, която не е на VM Invest, по начин, който е вероятно да предизвика объркване сред клиентите или по начин, който накърнява или дискредитира VM Invest. Всички други марки, които не са собственост на VM Invest и които се появяват на този Сайт, са собственост на съответните им собственици, които могат или не могат да бъдат свързани, свързани или спонсорирани от VM Invest.